Inovare


Anterior inovării este transferul de tehnologie, care  este un proces amplu de comunicare ce are rolul de a introduce în practică rezultatele cercetării sau ale unor informații noi.

Inovarea este aplicarea rezultatului final, nou sau perfecţionat, al activităţii din domeniul cercetării ştiinţifice şi transferului tehnologic realizat în formă de cunoaştere, produs, serviciu, proces competitive, noi sau perfecţionate, utilizate în activitatea practică şi/sau comercializate pe piaţă. Inovarea este componenta esenţială a ciclului: cercetare ştiinţifică – transferul de cunoştinţe – transferul tehnologic – inovare. Inovarea este recunoscută  ca un  proces  esenţial  pentru  succesul organizaţiilor și afacerilor, asigurând dezvoltare, sustenabilitate și competitivitate. Inovarea este aplicarea rezultatului final, nou sau perfecţionat, al activităţii din domeniul cercetării ştiinţifice

Inovarea poate fi înţeleasă ca un proces ce ţine de la generarea unei idei, până la comercializare, cuprinzând aducerea ideii sau invenţiei către piaţă, ca un produs, proces sau serviciu nou, ce trece prin fazele: producerea „ideii”, cercetarea şi dezvoltarea privind metodologia de producere, dezvoltarea producţiei, marketingul şi vânzarea produsului sau serviciului.

Aşadar, inovația reprezintă realizarea/îmbunătăţirea unui produs, realizarea unui proces nou sau semnificativ îmbunătățit, a unei metode noi de organizare sau de marketing.

În consecinţă, inovarea este aplicarea rezultatului final, nou sau perfecţionat, al activităţii din domeniul cercetării ştiinţifice şi transferului tehnologic realizat în formă de cunoaştere, produs, serviciu, procese competitive, noi sau perfecţionate, utilizate în activitatea practică şi/sau comercializate pe piaţă. Inovarea înseamnă schimbare, iar serviciile de inovare promovate de IPPASE  îmbunătăţesc, dezvoltă, produc şi accesează noi produse şi servicii.