Membrii

Director ICDI

Prof. univ. dr. Aniela Bălăcescu

Aniela Bălăcescu este profesor universitar, doctor în Științe economice, domeniul Cibernetică și Statistică economică (Ordinul Ministrului Educației Cercetării şi Tineretului nr. 3439 din 12.03.2008) și deține atestat de abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat Economie (Ordinul Ministrului Educației 5204/31.07.2023).

Interese științifice: Statistică economică,  Informatică economică, Economie. 

CV RO    CV EN    Listă lucrări

Rădulescu Constanța este licențiată în Tehnologia Construcțiilor de Mașini și deține titlul de doctor inginer. În prezent este șef de lucrări în cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu.

Interese științifice: : Ingineria Calității, Inginerie Industrială.

CV_RO   CV_EN   Listă lucrări

Director CTT

S. l. dr. ing. Constanța Rădulescu

Cercetători Științifici

CS II dr. Ana Corina Borcoși

Corina Borcoși este licențiată în Inginerie (Universitatea din Craiova) și Economie (Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu), specializarea Managementul Firmei, absolventă a masteratului Administrarea și Conducerea Unităților de Învățământ (Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu) și doctor în Management (Universitatea din Craiova). În prezent este Cercetător Științific II dr. în cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu.

Interese științifice: Management, Finanțe.

CV RO    CV_EN    Listă lucrări

Costina Sfinteș este licențiată în Litere (Facultatea de Litere București) și Ordinea și Siguranță Publică (Academia de Poliție „Al. I. Cuza” București), absolventă a masteratului Carieră Judiciară (Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu) și doctor în domeniul Sociologie (Universitatea din Craiova). În prezent este Cercetător Științific dr. și cadru didactic asociat la Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu.

Interese științifice: Educație, Drept.

CV RO    CV EN   Listă lucrări

CS dr. Costina Sfinteș

ACS dr. Tudor-Drăghici Adrian Marcel

Tudor-Drăghici Adrian Marcel este licențiat în Științe Juridice (Universitatea Titu Maiorescu), specializarea Drept, absolvent al masteratului Managementul Afacerilor (Universitatea Titu Maiorescu) și doctor în Istorie (Universitatea din Craiova). În prezent este Asistent de Cercetare Științifică în cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu.

Interese științifice: Administrație Publică

CV RO    CV EN

Cumpănașu Vasile este licențiat în Științe Economice (Universitatea “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu), absolvent al masteratului Siguranța Națională și Ordine Publică și doctor în domeniul managementului. În prezent este Cercetător Științific în cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu.

Interese științifice: Management, Finanțe

CV_RO    CV_EN    Listă lucrări

CS dr. Cumpănașu Vasile

Ingineri de cercetare

Călina Denis Lucian Cercetător

ING crc. Denis-Lucian Călina

Denis-Lucian Călina este licențiat în Inginerie, domeniul „Ingineria Sistemelor” și urmează programul de masterat „Conducerea Avansată a Proceselor Industriale”, ambele în cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. În prezent este Inginer de Cercetare în Automatică în cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.

Interese științifice: Automatică și Informatică Aplicată

CV RO    CV EN

Boncea Adrian este licențiat în Inginerie, domeniul Ingineria Sistemelor (Universitatea ,,Constantin Brâncuși” din Tg-Jiu) și Științe Economice, domeniul Informatică Economică (Universitatea ,,Constantin Brâncuși” din Tg-Jiu), urmează programele de masterat „Tehnologii Digitale și E-Business” (Științe Economice) și „Conducerea Avansată a Proceselor Industriale” (Ingineria Sistemelor) la Universitatea „Constantin Brâncuși”. În prezent este Inginer de Cercetare în Automatică în cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.

Interese științifice: Automatică și Informatică Aplicată, Informatică Economică.

CV_RO   CV_EN

ING crc. Boncea Adrian