HORIZONS FOR SUSTAINABILITY
-Despre-

Redactare materiale

Lucrarea trebuie sa respecte pe cat posibil urmatoarea structura:

 1. Articolul trebuie redactat cu caractere de 12 Times New Roman şi spaţiere la un rând.
 2. Notele de subsol trebuie scrise cu caractere de 10 Times New Roman
 3. Titlul trebuie scris cu caractere de 14 Bold Times New Roman.
 4. În dreapta, sub titlu vor apărea: prenumele cu minuscule Bold, iar numele autorului scris cu majuscule şi Bold.
 5. După nume se va trece un asterix (sau cifra) şi ca notă de subsol va apare calitatea autorului, titlul ştiinţific (dacă este cazul), instituţia de provenienţă, mail-ul personal.
 6. Materialele (articolul, studiile) trimise revistei noastre nu pot depăşi, în total, 15 pagini standard.
 7. Textul şi notele de subsol din cuprinsul materialului se culeg cu literă obişnuită, iar, când este cazul cu literă cursivă/italică.
 8. Este obligatorie respectarea normelor ortografice ale limbii în care este redactat articolul.
 9. Notele de subsol se numerotează în continuare (iar nu începând cu nota 1 la fiecare pagină)
 10. Colaboratorii sunt rugaţi să respecte legislaţia privind drepturile de autor evitând total orice formă de plagiat.
 11. Citarile se vor face cu respectarea normelor Academiei Romane.

Răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate revine în totalitate autorilor.

Setările paginii: stânga 30 mm, dreapta 25 mm, sus 25 mm, jos 25 mm., spaţiere între rânduri de 1.

Abstractul

Abstractul trebuie să cuprindă informaţii suficiente pentru ca cititorii să poată aprecia natura şi semnificaţia subiectului, caracterul adecvat al metodei de cercetare, rezultatele şi concluziile lucrării. Rezumatul nu este o introducere, acesta prezintă în sinteză rezultatele esenţiale ale cercetării şi nu enumeră doar problemele prezentate în lucrare.

Abstractul se va scrie cu Times New Roman, caracter 10, italic, majuscule. Este necesar ca el să aibă un număr de 100-200 de cuvinte, spaţiate la un rând. Abstractul trebuie tradus in limba engleza

Cuvinte cheie
Selectaţi 4 – 7 termeni cheie (cuvinte sau expresii) care surprind esenţa lucrării. Enumeraţi aceşti termeni în ordinea descrescătoare a importanţei lor. Cuvintele cheie vor fi traduse în engleză.

Introducerea
Funcţia acesteia este de a stabili contextul lucrării prezentate. Ea se realizează prin aducerea în prim plan a literaturii de specialitate (citate) şi prin sintetizarea accepţiunii actuale a problemei investigate.

Formulaţi scopul lucrării sub forma unor ipoteze, întrebări sau probleme pe care le trataţi şi explicaţi pe scurt modul de abordare şi argumentele necesare. Ori de câte ori este posibil prezentaţi rezultatele pe care studiul le poate revela (demonstra).

Corpul lucrării
Organizaţi cu grijă corpul lucrării utilizând titluri şi subtitluri pentru a accentua atât conţinutul cât şi claritatea acesteia. Aveţi în vedere următoarele: utilizaţi terminologia recunoscută a domeniului pentru a descrie orice subiecte sau proceduri experimentale folosite pentru colectarea şi analiza datelor; includeţi metode detaliate, astfel încât cititorii să poată urmări prezentarea materialului; formulaţi rezultate în mod clar şi succint; analizaţi şi interpretaţi amănunţit implicaţiile rezultatelor cercetării şi impactul acestora, atât global cât şi specific.

Titlul şi numărul tabelelor vor fi poziţionate deasupra acestora, iar titlul şi numărul figurilor, sub acestea. Atunci când este cazul se va menţiona şi sursa. Numărul tabelelor şi figurilor va fi amplasat în corpul textului, într-o paranteză, acolo unde se fac referiri la ele, de exemplu: (fig. nr. 1); (tabel nr. 1)

Graficele trebuie să fie clar executate astfel încât să ofere copii alb-negru cât mai lizibile.

Numerotaţi toate ecuaţiile şi formulele folosite plasând numerele lor în paranteze, în dreapta acestora.

Explicaţi abrevierile şi acronimele prima dată când apar în corpul textului, chiar dacă au fost definite în rezumat.

Concluzii
O secţiune de concluzii este necesară. Concluziile pot recapitula punctele principale ale lucrării, dar nu trebuie să reproducă rezumatul. Ele pot cuprinde aspecte legate de importanţa lucrării sau pot oferi sugestii referitoare la aplicaţii ale acesteia sau direcţii de extindere a cercetărilor.

Bibliografie
Lista bibliografică, de la sfârşitul lucrării, se va scrie în ordine alfabetică, după numele autorului urmand exemplul:

Nume, Prenume;   Titlul lucrarii, editura, orasul in care se alfa editura, anul;

            Exemplu:  Kissinger, Henry; Diplomatia, All, Bucuresti, 2007