HORIZONS FOR SUSTAINABILITY
-Evaluarea lucrărilor-

 

Toate manuscrisele sunt recenzate de către membrii consiliului editorial. Documentele care se incadreaza in tema revistei sunt evaluate de către doi referenţi ştiinţifici independenţi, care au acceptat să revizuiască documentele şi trimit raspunsul catre Editorul sef. Identitatea evaluatorilor nu este divulgata autorilor.

Recenzorii dau Editorului şef formularul de recenzare care cuprinde comentarii asupra conţinutului ştiinţific al lucrarii şi  posibilitatea de a o publica. Redactor şef rezumă observaţiile evaluatorilor pentru a le comunica autorului.

Luând în considerare opiniile tuturor recenzorilor, redactorul şef decide cu privire la acceptarea / revizuirea / respingere lucrarii.