Schimbările climatice, managementul efectelor schimbărilor sociale și economice

MASA ROTUNDĂ :

UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU-JIU

INSTITUTUL DE CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE

Data: 06 Iulie 2023, ora 9:30

Locația: Str. Tineretului nr.4, Sala Consiliului de Administrație, etajul 3

Coordonatori eveniment :
C.S. Drd. David Rodica, MBA,
Prof. univ. dr. Niculescu George

Institutul de Cercetare, Dezvoltare și Inovare din cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu a organizat, conform programului de activități științifice aprobat pentru anul universitar 2022-2023, activitatea de tip masă rotundă cu tema ″Schimbările climatice, managementul efectelor schimbărilor economice și sociale″ .

Ca și cuvânt de început, Domnul prorector al UCB, dl. Prof. univ. dr. ing. Ghimisi Ștefan Sorinel, a relatat despre importanța evenimentului, rolul jucat de universitate pentru cercetarea temelor date de schimbările climatice, dar și importanța găsirii de parteneri în mediul de afaceri în această direcție. Agenda de activități a UCB se va centra în continuare pe organizarea unor manifestări științifice, naționale și, posibil, internaționale, prin care Institutul de Cercetare, Dezvoltare și Inovare să își aducă o contribuție valoroasă la conștientizarea modificărilor majore în clima planetei și la promovarea unei educații care să aibă la bază un stil de viață sustenabil, prin dezvoltarea de competențe eco-sociale.

A luat cuvântul Doamna Director a ICDI, Conf.univ.dr. Aniela Bălăcescu și a făcut o scurtă introducere a preocupărilor cercetătorilor ICDI față de tema propusă prin masa rotundă.

Ulterior, C.S. Drd. David Rodica – coordonator eveniment – a prezentat agenda întâlnirii precum și un material powerpoint cu tema SCHIMBĂRILE CLIMATICE – PROVOCĂRI, reiterând ideea că unitățile de învățământ devin parteneri strategici în construirea unui viitor sustenabil. Prin urmare, elevii/studenții și cadrele didactice vor beneficia de tot sprijinul pentru a înțelege gravitatea crizei climatice și de mediu, pentru a conștientiza cauzele și efectele acestora și modurile de a îmbunătăți răspunsul societății în fața acestor provocări.

Din această perspectivă, educația pentru mediu și schimbări climatice trebuie să fie abordată integrat, în toți anii de studiu, în vreme ce infrastructura unităților de învățământ trebuie să fie adecvată standardelor europene și globale de dezvoltare sustenabilă. Susținerea și dezvoltarea unei rețele a „Școlilor verzi” este un obiectiv strategic din domeniul prioritar „Infrastructura sistemului de educație”, iar elementele europene și globale privind dezvoltarea durabilă sunt prevăzute în mai multe domenii prioritare.

În finalul prezentării s-a făcut referire și la Strategia națională privind educația pentru mediu și schimbări climatice 2023 – 2030. Este pentru prima dată când România adoptă o strategie națională dedicată educației pentru mediu și pentru schimbările climatice.

Documentul programatic stabilește acțiuni clare pentru creșterea gradului de educație și de conștientizare, în rândul copiilor și tinerilor, privind dezvoltarea sustenabilă și responsabilizarea față de mediu.

Obiectivele și măsurile prevăzute vizează mai multe paliere (educație formală și nonformală, resursă umană, inclusiv formarea cadrelor didactice, investiții, resurse deschise, parteneriate etc.), prin patru direcții de acțiune:

  • implementarea unui Program național educațional pentru mediu și climă;
  • identificarea, promovarea și facilitarea unor soluții pentru crearea și utilizarea de resurse educaționale;
  • crearea, dezvoltarea și sprijinirea reabilitării de infrastructură pentru școli sustenabile;
  • formarea resursei umane implicate în educația privind mediul și schimbările climatice în vederea promovării unei culturi a sustenabilității la nivelul instituțiilor de învățământ.