Servicii de cercetare

 

Serviciile care formează oferta ICDI sunt din domeniul cercetării aplicative (cercetare de investigare originală în scopul acumulării de noi cunoștințe) și cercetării experimentale (activitate sistematică, ce se folosește de cunoștințele existente acumulate de pe urma cercetării și/sau experienței practice) şi au următoarele componente principale: investigaţia ştiinţifică, tehnologia ştiinţifică, produsul ştiinţific şi serviciul ştiinţific.

 

Tipuri de servicii de cercetare:

Cercetări sociale, economice şi politice

 • Studierea fenomenelor şi proceselor sociale, economice şi politice
 • Sondarea opiniei publice privind fenomenele şi procesele sociale, politice şi economice;
 • Studii de impact și de fezabilitate;
 • Studierea dinamicii / tendinţelor fenomenelor şi proceselor;
 • Studii comparative.

 

Cercetări de marketing

 • Studierea pieţei (volumul, structura, tendinţele, concurenţii principali etc.)
 • Măsurarea si scalarea fenomenelor specifice pieței;
 • Obţinerea de informaţii necesare organizațiilor prin investigarea surselor de date secundare, cercetarea directă, experiment şi simulare;
 • Studiul comportamentului consumatorilor de bunuri și servicii;
 • Studii de formare și/sau consolidare a imaginii organizațiilor pe piață;
 • Strategii de marketing.

Strategii pentru dezvoltare locală şi regională

Exerciţii de foresight (arta și stiința de a anticipa viitorul);

Studii de Specializare inteligentă (instrument necesar şi condiție sine qua non pentru realizarea unor investiții eficiente și optime, în domeniul CDI).