Servicii de transfer de cunoștințe

 

Transferul de cunoştinţe este adaptat la nevoile actorilor ţintă/solicitanţilor şi cuprinde îndrumarea profesională, activităţile demonstrative și acţiunile de informare.

Cunoştinţele şi informaţiile dobândite prin transferul de cunoştinţe şi acţiunile de informare permit persoanelor implicate să-şi sporească gradul de competitivitate, să utilizeze tehnologii moderne şi procese inovative, să folosească mai eficient resursele şi să îmbunătăţească performanţele personale/organizaţionale. Pentru a răspunde nevoilor identificate, transferul de cunoştinţe acţionează în două direcții: formarea profesională şi dobândirea de competenţe și activităţi demonstrative şi de informare.

Acţiunile de formare profesională vor fi orientate pentru a asigura dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor necesare în vederea îmbunătăţirii performanţei şi a viabilităţii organozaţiilor pentru o mai bună integrare pe piaţă, precum şi pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor de management.

Acţiunile de informare şi activităţile demonstrative vor asigura  informaţii asupra posibilităţilor de îmbunătăţire a eficienţei activităţii și diversificarea producţiei pentru asigurarea participării şi orientării către piaţă, privind tehnici și tehnologii inovative.

Prin expunerea la noi idei, metode şi principii, prin interacţiune şi învăţare, solicitanţii devin mai bine pregătiţi, mai receptivi la noi idei şi concepte şi mai înclinaţi să aplice tehnologii şi practici inovatoare în domeniul lor de activitate.

Transferul de cunoștințe susține procesul de inovare menținând organizațiile și indivizii informați și favorizează schimbul de idei pe tema noilor practici, care pot avea o influență hotărâtoare.