Acasă / Scurtă descriere

Centrul de Transfer Tehnologic este o componentă a Institutului de Cercetare, Dezvoltare și Inovare din cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.

CTT-UCB este un conector între cercetarea academică și industrie.

Ajutăm companiile să aplice idei noi în practică. 

Vino să colaborăm pentru un viitor sustenabil!

Obiective:

Scopul CTT-UCB îl reprezintă intensificarea transferului de cunoștințe tehnice, tehnologii și alte realizări tehnice către mediul economic, precum și dezvoltarea colaborărilor cu partenerii economici în vederea dezvoltării capacității de cercetare-dezvoltare-inovare a tuturor părților implicate.


Obiective pe termen scurt si mediu:

 • Identificarea ofertei interne a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu de competențe, soluții tehnice, produse și servicii care pot fi oferite pentru transfer tehnologic;
 • Asigurarea cadrului organizatoric, procedural și informațional necesar dezvoltării activităților de transfer tehnologic a rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare-inovare din universitate către mediul economic-social, non-academic;
 • Asigurarea cadrului organizatoric, procedural și informațional necesar constituirii companiilor spin-off de către angajați și studenți ai Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu;
 • Identificarea și evaluarea tehnologiilor și inovațiilor în domeniile inginerie industrială si materiale, bioeconomie, IT și digitalizare;
 • Identificarea și stabilirea parteneriatelor cu universități, instituții de cercetare și alte organizații tehnologice relevante;
 • Dezvoltarea și promovarea serviciilor de transfer tehnologic pentru a atrage clienți și parteneri potențiali (Acorduri suport pentru cererile de finanțare; Suport pentru lansarea brevetelor de invenție, etc);
 • Crearea unei rețele de clienți și parteneri;
 • Creșterea vizibilității și notorietății (implicarea activă în activități de marketing și promovare, prin publicarea de studii de caz și articole relevante, precum și prin participarea la conferințe, expoziții tehnologice etc);
 • Promovarea conștientizării și educației în domeniile inginerie industrială si materiale, bioeconomie, IT și digitalizare.

Obiective pe termen lung:

 • Consolidarea poziției pe piață
 • Extinderea rețelei de parteneriate
 • Dezvoltarea de proiecte de cercetare și inovare
 • Internaționalizarea activității
 • Promovarea inovației și a antreprenoriatului
 • Contribuția la dezvoltarea socio-economică a Regiunii Sud-Vest Oltenia
 • Dezvoltarea de soluții inovatoare pentru îmbunătățirea eficienței și productivității în industrie
 • Promovarea utilizării noilor materiale și tehnologii
 • Colaborarea cu companii și instituții de cercetare pentru proiecte de dezvoltare și inovare
 • Furnizarea de servicii de consultanță și asistență tehnică în domeniile acreditate.
 • Dezvoltarea și promovarea competențelor și cunoștințelor în domeniile acreditate
 • Contribuția la sustenabilitate și economia circulară

Domenii de activitate:

 • Inginerie Industrială și Materiale, Subdomenii: Sisteme, instalații, echipamente, mașini/utilaje  pentru  construcții  și  alte  industrii; Sisteme,  procese,  instalații,  echipamente, tehnologii  de  mediu/Protecția  mediului; Sisteme,  echipamente,  tehnologii  pentru  sectorul agroalimentar,  aeronautic,  sanitar; Materiale  avansate,  compozite; Materiale  recuperate, materiale din bioresurse)
 • TIC și Digitalizare, Subdomenii: Smart city, smart village; Produse inovative în  domeniul IT, cu accent pe domeniile mediu, energie, patrimoniu, turism; Digitalizarea economiei.
 • Bioeconomie, Subdomenii: Alimente sigure și durabile, Agricultura 4.0, Tehnologii pentru agricultură ecologică, agroecologie, Ameliorarea semințelor și raselor.

Structura organizatorică:

Servicii

Servicii specializate prestate:

Activități de audit tehnologic, promovare profiluri tehnologice, asistare și facilitare la efectuarea transferului de tehnologie, formare personal.

Consultanță specializată și expertiză tehnică în domeniile acreditate.

Analize, studii economico-financiare, asigurare parteneriate, orientare spre surse de finanțare, dezvoltarea de proiecte in parteneriat.

Oferă acces la infrastructură și facilități tehnice necesare pentru dezvoltarea și testarea soluțiilor bioeconomice, servicii de testare și analiză a materialelor și produselor industriale, Testare și asigurare a calității software.

Organizarea de evenimente, seminarii, workshop-uri tematice, sprijin pentru participarea la târguri și expoziții de prezentare.

Servicii specializate preconizate:

Organizarea programelor  de formare și instruire în domeniile acreditate.

Acordarea suportului privind coordonarea și implementarea de proiecte de cercetare și inovare în domeniile acreditate; formare pentru scriere si implementare de proiecte.

promovarea rezultatele proiectelor și inovațiilor în domeniile acreditate.

Dezvoltarea și implementarea de soluții software personalizate pentru nevoile specifice ale companiilor și organizațiilor.

Furnizarea serviciilor de securitate cibernetică.

 • Dezvoltarea de prototipuri și demonstrații pentru produse sau tehnologii noi
 • Testarea performantelor invențiilor și introducerea în fabricație

Realizare analize economice și evaluări ale sustenabilității proiectelor și inițiativelor din bioeconomie

Organizarea de cursuri de formare antreprenoriala inovativă, manager de inovare, management de proiecte, proprietate intelectuală.

Membrii

Călina Denis Lucian Cercetător

Călina Denis Lucian

Responsabil cu transfer tehnologic I

Director CTT

Prof. univ. dr. Rădulescu Constanța

Boncea Adrian

Responsabil cu transfer tehnologic II

Sfinteș Costina-Vergina

Responsabil în dreptul proprietății intelectuale

Borcoși Corina Ana

Broker în tehnologii

Anghelescu Lucica

Responsabil cu inovația

Contact

 

icdi.ucb@gmail.com

 

Strada Tineretului, nr. 4, Târgu Jiu, România

 

004 0253218222